Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „renwik.pl”.


Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Składanie zamówień w sklepie internetowym „renwik.pl” odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie WWW Sklepu, przy opisie danego produktu.
 4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 
Formy płatności

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  a) gotówką przy odbiorze towaru,
  b) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany przez pracownika sklepu.
  Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy towar zostaje wysłany.

 

Dostawa produktu

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Koszt dostawy określa cennik i podawany jest przez Sprzedawcę przed dostawą towaru do Nabywcy.